فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 راهنمای نگارش مقالات فارسی و انگلیسی
2 حمایت از کنفرانس
3 موافقت نامه کمیته علمی
4 فرمت ارائه سخنرانی
5 فرمت اماده سازی پوستر