تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات  12 اسفند ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه
15 اسفند ماه  1400
برگزاری کنفرانس 18 اسفند ماه  1400